031 เช่า 4,000
1 1 24 ตร.ม.

136 ขาย 1,500,000
1 1 30 ตร.ม.