ที่ดินถูกมาก ไร่ละ 25,000 บาทมีเป็นหลายพันไร่ จ.อุบล/ขายแล้ว

25

ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อ นาย

เบอร์โทร 0830413926

ข้อมูลประกาศ

ที่ดินถูกมาก ไร่ละ 25,000 บาทมีเป็นหลายพันไร่ จ.อุบล/ขายแล้ว

ขาย : ที่ดิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขายแล้ว

ที่ดิน น.ส.3 สิรินธร มี 300 ไร่ๆละ 25,000 บาท
โฉนด อ.วาริน มี 500 กว่า ไร่ๆละ 30,000 บาท
ที่ดิน โฉนด+น.ส.3 มีเป็น 1000 ไร่ๆละ 30,000 บาท. อ.พิบูล