SOLD

4,700,000

ข้อมูลผู้ประกาศ

ชื่อ Asian Business Brokers

เบอร์โทร +66 999 520 149

Line ID @AsianBizBrokers

Facebook https://www.facebook.com/AsianBusinessBrokers/

ข้อมูลประกาศ

SOLD

ขาย กิจการ

สีลม, กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

SOLD