116 ขาย 6,000,000
2 1 66 ตร.ม.

Le-Crique-Condo-4 เช่า 15,000
ขาย 10,260
1 1 กรุงเทพ ตร.ว.

136 ขาย 1,500,000
1 1 30 ตร.ม.