110 ขาย 8,500,000
5 3 45.8 ตร.ว.

CMDเสร็จสมบูรณ์ เช่า 40,000
ขาย 5,000,000
6 4 100 ตร.ม.