ขาย 4,500,000
252 ตร.ม.

ขาย 1,300,000
288 ตร.ม.

SOLD