031 เช่า 4,000
1 1 24 ตร.ม.

111 เช่า 15,000
45 ตร.ม.